'MIRAMARI' - UDRUGA HODOCASNIKA - STOVATELJA KATOLICKE BASTINE 
" Ja sam svjetlo i do?ao sam na svijet da nijedan koji u Mene vjeruje, ne ostane u tami" Iv (12,46)

l

Click here to edit subtitle

putovanja Post New Entry